In juni 2010 is deze website vernieuwd. Hierdoor zijn sommige pagina's komen te vervallen, waaronder de door u opgevraagd pagina.
Gebruik de sitemap of de zoekfunctie rechtboven om de gewenste informatie alsnog te vinden.

Documenten

Klik op de onderstaande links om de officiële bestanden te downloaden.
 

VERDER maatregelenpakket Ruim 100 maatregelen voor fiets, openbaar vervoer, onderliggend wegennet en regionaal verkeersmanagement.
Studie naar de Ring Utrecht: de A27 tussen Houten en Bilthoven en de A12 tussen Oudenrijn en Lunetten

Bekijk de toelichtende film en de interactieve tracéinformatiekaart van het Tracébesluit 2016.

Factsheet
jan 2018, 2,0 MB

Rijkswaterstaat, de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, De Bilt, Nieuwegein, Houten en Bunnik hebben gezamenlijk een bestuursovereenkomst opgesteld over de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht.

Het Tracébesluit 2018 ligt van 3 september tot en met 15 september 2018 ter visie.

Alle bijbehorende documenten kunt u hieronder vinden en downloaden.

Mocht u problemen ondervinden met het inzien van de documenten, kiest u dan voor 'Alle documenten in één keer downloaden' (zie hieronder).

Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2018

Besluit en toelichting
juni 2018, 0.3 MB

Bijlage bij de Toelichting op het Tracébesluit

Het Tracébesluit 2016 lag van 19 januari tot en met 2 maart 2017 ter visie.

Alle bijbehorende documenten kunt u hieronder vinden en downloaden.

Mocht u problemen ondervinden met het inzien van de documenten, kiest u dan voor 'Alle documenten in één keer downloaden' (zie hieronder).

Inhoudsopgave
dec 2016, 0,1 MB

Tracébesluit

Besluit en toelichting
dec 2016, 19 MB
TB-kaarten
dec 2016, 18 MB
Nota van Wijziging
dec 2016, 65 MB
Nota van Antwoord
dec 2016, 35 MB

Milieueffectrapportage tweede fase (MER)

MER tweede fase
maart 2016, 14 MB

Deelrapporten bij het TB

Landschapsplan
maart 2016, 88 MB

Deelrapporten

Deelrapport bodem
maart 2016, 15 MB
Deelrapport natuur
maart 2016, 13 MB
Deelrapport verkeer
maart 2016, 21 MB
Deelrapport water
maart 2016, 20 MB

Trechterstappen fase 2a

Deelrapporten bij trechterstappen fase 2a

Milieueffectrapportage eerste fase

MER eerste fase
aug 2010, 2,1 MB

Startnotitie

Startnotitie
dec 2008, 11 MB

In dit advies geeft de Commissie voor de m.e.r. een (eind)oordeel over het totale milieueffectrapport (MER)

Advies commissie MER 2016Advies commissie MER 2016
augustus 2016, 0,9 MB

Het Ontwerp-Tracébesluit en het MER hebben van 10 mei tot en met 20 juni 2016 ter visie gelegen.

>> Klik hier om de toelichtende film en de interactieve tracéinformatiekaart te bekijken.

Alle bijbehorende documenten kunt u hieronder vinden en downloaden.

Mocht u problemen ondervinden met het inzien van de documenten, kiest u dan voor 'Alle documenten in één keer downloaden' (zie hieronder).

Inhoudsopgave
mei 2016, 0,1 MB

Ontwerptracébesluit

Besluit en toelichting
mei 2016, 6,6 MB
OTB-kaarten
mei 2016, 21 MB

Milieueffectrapportage tweede fase (MER)

MER tweede fase
mei 2016, 14 MB

Deelrapporten bij het OTB

Landschapsplan
mei 2016, 88 MB

Deelrapporten bij het MER

Deelrapport bodem
maart 2016, 15 MB
Deelrapport natuur
maart 2016, 13 MB
Deelrapport verkeer
maart 2016, 21 MB
Deelrapport water
maart 2016, 20 MB

Trechterstappen fase 2a

Deelrapporten bij trechterstappen fase 2a

Milieueffectrapportage eerste fase

MER eerste fase
aug 2010, 2,1 MB

Startnotitie

Startnotitie
dec 2008, 11 MB

Na de keuze van de voorkeursvariant in juni 2014 is in december 2014 de variant gekozen voor knooppunt Rijnsweerd. Deze variant is, samen met de voorkeursvariant uitgangspunt voor het vervolgtraject richting Ontwerp Tracébesluit (OTB)

aanvullend advies voor de fase van voorkeursvariant richting ontwerp tracébesluit (OTB)

In de derde trechterstap worden keuzes gemaakt over het ontwerp en de inpassing van de weg op een aantal specifieke locaties, bijvoorbeeld bij aansluitingen, onderdoorgangen en fietsverbindingen

De commissie Schoof heeft onderzoek gedaan naar de besluitvorming rondom de planstudie Ring Utrecht A27/A12. Op dinsdag 26 maart 2013 heeft de commissie Schoof haar bevindingen overhandigd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu

Informatie van de Minister van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer

In de tweede trechtering zijn keuzes gemaakt op de volgende onderwerpen: de hoofdvarianten ‘Splitsen’ en ‘Selecteren’, 6 of 7 rijstroken tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd en een symmetrisch of asymmetrisch tussen Rijnsweerd en Utrecht-Noord

De 1e trechterstap betreft de keuze uit de hoofdvarianten voor de verbreding van de A27 ten oosten van de stad Utrecht. De onderzochte mogelijkheden zijn: Knopen, Splitsen-6 en Splitsen-7. Bij een keuze voor Splitsen is ook een keuze gemaakt voor de ligging van de bypass.

kaarten Hydrologiekaarten Hydrologie
jun 2012, 16,8 MB
Dynamisch VerkeersmodelDynamisch Verkeersmodel
jun 2012, 2,8 MB
Spoorviaducten IV Infra2Spoorviaducten IV Infra2
jun 2012, 2,5 MB
HydrologieHydrologie
jun 2012, 4,8 MB
Spoorviaducten IV InfraSpoorviaducten IV Infra
jun 2012, 11,2 MB

Gedurende de verschillende trechterstappen hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden met omwonenden en belanghebbenden. Doel van de bijeenkomsten is om ideeen, aandachtspunten en zorgen op te halen en deze daar waar mogelijk een plek te geven in het proces en de verdere uitwerking van het ontwerp en de inpassing in de omgeving. Daarnaast zijn er informatieavonden georganiseerd over thema's als bijvoorbeeld geluid, luchtkwaliteit en verkeersberekeningen

ClusterkaartClusterkaart
dec 2011, 693 KB

Documenten uit de eerste fase van de planstudie Ring Utrecht (tot 2010)

Advies BOEI No regretsAdvies BOEI No regrets
sep 2008, 0,9 MB
Eerste advies expertteamEerste advies expertteam
nov 2008, 0,1 MB
Tweede advies expertteamTweede advies expertteam
nov 2008, 0,1 MB
Derde advies expertteamDerde advies expertteam
nov 2008, 0,1 MB
Advies Burgerpanel 2008Advies Burgerpanel 2008
dec 2008, 2,6 MB
Studie naar knooppunt Hoevelaken bij Amersfoort (A1/A28).
Studie naar het traject A27/A1 tussen Utrecht-Noord, knooppunt Eemnes en Amersfoort.

.....

Persbericht_TB_A27A1Persbericht_TB_A27A1
5 september 2014, 56,5 kb

Richtlijnen MER A27 - A1
juli 2009, 0,3 MB
Startnotitie A27 - A1
april 2009, 2 MB